کلمــــــــــــ666ــــــــــه

همه ی پل های پشت سرم را خراب کردم ؛ از عــمد .... راه اشــتباه را نباید برگشت ... !!!

باور کن.............@
به قلم: بـــهـــراد...@ - ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱

باور کن میشه گریه کرد بدون اینکه کسی بفهمه....!

میشه دل شکست بدون اینکه صدایی بیاید....!

میشه خندید ، وقتی تو غمگین ترین لحظاتی....!

میشه فریاد زد ، حتی وقتی سکوت کرده ای....!

و میشه عاشق شد ، حتی وقتی بچه ای بیش نیستی....!

گاهی پای کسی میمانی.....

که نه دیدیش......نه میشناسیش.......

فقط حسش کرده ای.......تجسمش کرده ای........

پشت هاله ای از نوشته های مجازی روی پیج مجازی اش...

که هر روز میخوانی و در جوابش میگویی:

لاااااااااااااااااایک


commentمهربونیاتون ()