نه کسی منتظر است.............

نه کسی منتظر است............

نه کسی چشم به راه...............

نه خیال گذر از کوچه ما دارد ماه...............

بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست...؟

وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه.............@

/ 156 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
kazhal

روزهـــآیے ڪـﮧ مے ـدیــدَمــت نـَفـَســمـ میــگـــِرفــت حــآلــآ ڪـﮧ نـیـســتـے دِلــَمـ مے ــگــیرَد بـَـرگـَـرد ، تـَــحَـمُــل اولــے آسـآטּ تـَـر اســت ... !! - - - کژال-روستای دلم

دلارام

دیوار های شهر خیال من پر از جمله های توست ... پر از دوستت دارم های توست پر از عاشقی های ناتمام توست ولی همه از نگاه من همین را خواندند : بهتر که رفت ...

نگار

نه کسی منتظر است............ نه کسی چشم به راه............... نه خیال گذر از کوچه ما دارد ماه............... بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست...؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه.............@

sh

میدونی آدما بین الف تا ی قرار دارند. بعضی ها مثل ” ب ” برات میمیرند، مثل ” د ” دوستت دارند، مثل ” ع ” عا شقت میشوند، مثل ” م ” منتظر می مونند تا یه روز مثل ” ی ” یارت بشن.

نسیم بهاری

بعضیا مثل شیشه سس خالی میمونند سر و صدا خیلی دارند ولی هیچی ازشون بهت نمیرسه......

blacklove.A.H

نصیب عشق باید بیشتر از یه قل اسیر باشه؟؟؟ بابا بخدا زیاد نصیبمون شده...زیاااااااادی

parinazi

عشق چیز عجیبی نیست... همین است که تو دلت بگیرد و من نفسم...

ترنم

زندگی رقص واژگان است یکی به جرم تفاوت تنهاست یکی به جرم تنهایی متفاوت.....

سوگند

دلــم گــــرفـــت وقـــتـــی گـــفـــت : ولـــم کـــن حـــوصــلــتــو نـــدارم.... بـــه خـــودم گـــفــــتـــم : بـــیـــچــاره ایـــنــم شـــد هــمــســفــر کـــه انــتــخــاب کـــردی ؟؟ " الـــــان " آرزو دارم فــوحــشــم بـــده ولـــی دوبـــاره صــداشــو بـــشـــنـُـــفــم....

الهام

سلام. خوب هستی آقا بهراد؟ خیلی وقته آپ نشدین. نمی خواین دست به کار شین؟[قلب]