باور کن.............@

باور کن میشه گریه کرد بدون اینکه کسی بفهمه....!

میشه دل شکست بدون اینکه صدایی بیاید....!

میشه خندید ، وقتی تو غمگین ترین لحظاتی....!

میشه فریاد زد ، حتی وقتی سکوت کرده ای....!

و میشه عاشق شد ، حتی وقتی بچه ای بیش نیستی....!

گاهی پای کسی میمانی.....

که نه دیدیش......نه میشناسیش.......

فقط حسش کرده ای.......تجسمش کرده ای........

پشت هاله ای از نوشته های مجازی روی پیج مجازی اش...

که هر روز میخوانی و در جوابش میگویی:

لاااااااااااااااااایک

/ 380 نظر / 41 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ژیلا

سلام مرسی از حضورت. با همشون موافقم به جز آخری عشق فلسفه ای داره که شرط می بندم هیچ کی نمیتونه درکش کنه . و فقط این ماییم که اسم هر حادثه ای رو عشق میذارییم.

ژیلا

میشه خواهش کنم چند تا آب کوتاه برا ماهایی که وقت زیاذی ندارم بذارید.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ژیلا

راستی لینکم کن که لینکت کردم.

تبسم تلخ(مانیا)

سیاهی زیر چشمانم را دوست دارم... ردپای رفتن مادرم است. تبسم تلخ آپدیت شده... منتظرم!!!

ارزو

هرچند نمیدانم خواب هایت را با کی شریک میشوی ام هنوز شریک همه ی بی خوابی هایم هستی

ترنم

اشـتباه من بود کسی را پاشویه می کردم که در '' تـب '' دیگری می سوخــت...!!!!

ترنم

چه خنده دار است! شــناســنامه ام را می گویـــم! امشب نگاهش میکردم,صفحه وفاتش سفید است... با وجودی که سالهاست من مرده ام....

ژیلا

بذار یه بیام اخلاقی بدم: او درختان را قطع می کند برای ساختن برچم ها ی حفاظت از محیط زیست.!!!!!!!

سحر

هَمــِہ در دُنیا کسے رآ دآرند برآے خودشآלּ ..! "خُسرو و شیریـלּ" ... "لیلے و مَجنوלּ" "رامیـלּ و ویس" ... "پیرمرد و پیرزלּ" "تـــو و اوלּ" "مَــלּ و تَنهـآیے"

سحر

בر ایـטּ شهرِ لــاڪرבار تمام ڪوچه باغ هاے عاشقـے به اتوباכּ هاے تنهایـے وصل مـے شونـב!!!!!