خداحافط رفیقان

شکارچی:بهراد

/ 9 نظر / 81 بازدید
دختر تنها

“خداحافظی ات” عجب خرابه ای به بار آورده ! نگاه کن . . . مدت هاست در تلاشند مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون کشند !

دختر تنها

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست

دختر تنها

در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است ! اولین سلام و آخرین خدا حافظی . . .

مریم

[گریه]خداحافظ[خداحافظ]

دختر تنها

این روزها احساس میکنم چقدر شبیه سکوتم … با کوچکترین حرفی میشکنم …

دختر تنها

دلـــــــم مـــــی خــــــواهـــــــد زنــــــدگــــی ام را موقـــتــــــــ بــدهـــــــم دســــتـــــ یــــک آدم دیــــگــر بـگــــــــویــــم تــــو بــــازی کـــــن تــا مـــن برگـــردم نــســــوزیـــهـا..؟!

دختر تنها

سكوتم را به باران هدیه كردم تمام زندگی را گریه كردم نبودی در فراق شانه هایت به هر خاكی رسیدم گریه كردم

فهیمه

خوشبختی نگاه خداست.دعا میکنم خداوند لحظه ای از تو چشم برندارد[گل]