این روزا.........

این روزا از چشم هیچ کسی نمیشه خوند دوستمون داره یا نه....!!!

آخه از بس که برای نفر قبلی گریه کرده حالت چشماش عوض شده....نگران

وقتی از کسی که دوستش داری هیچ خبری نیست...

نگرانش نباش،

چون همه چی آروم و روبه راهه....حالشم خوبه....

واسه همین فراموشت کرده....ناراحت

/ 250 نظر / 58 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زری

سلام بهراد جان.بم نگی بیمعرفتمااا.بخدا این روزا خیلی درگیرم.جبران میکنم[قلب][گل]

زری

شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق ها هست زندگی باید کرد، خبری از دل پر درد گل یاس نداشت. باید این جور نوشت... هر گلی هم باشد چه شقایق، چه گل پیچک و یاس، تا نیاید گل نرگس زندگی دشوار است

زری

روحـــم مـی خواهد بــرود یک گوشــه بنشــیند… پشتـــش را بکنـــد به دنیــــا ؛ پاهایش را بغــــل کنـــد و بلنـــد بلنـــد بگوید : من دیگر بـــــازی نمـــی کنـــم خستــــــــــــــــــــــ ـــــــه ام….

زری

نـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــرو ... دردنـ ـاکـ ـــ تــ ـريـــن " التـ ــمــ ـاس " جــ ـــهـان اسـ ـتـــ ...

زری

باورکن این روزا به غیر از من ، چیزی تو رویاهات اضافی نیست !... باید با قُرصام مهربون تر شم، بعد از تو روزي دوتا کافی نیست! . . ./

زری

خواستم که دیگه دلتنگت نباشم اما قطره اشکی که رو گونم سر خورد بهم فهموند که هیچوقت نمیتونم نمیری از یادم

زری

گـــــاهی نـــــه گریـــــه آرامت می کنــــد و نـــــــــــه خنــــــــده نــــــــه فریـــــــــاد آرامــت می کنــــــــد و نـــــــه سکــــــــوت آنجـــــاست کـــــه بـــا چشمانی خیس رو بـــه آسمـــــان می کنی و می گویی خدایــــــا تنهـــــا تــــو را دارم تنهـــــــایم مگـــــــذار

زری

دلم به اندازه تمام روزهای بارانی تنگ است صدایت می زنم با لهجه باران و تو به تعداد قطره ها در دلم می ریزی

زری

پیری میگفت: اگه میخوای جوان بمونی دردهای دلتو فقط به کسی بگو که دوسش داری و دوستت داره خندیدم و گفتم: پس چراتو جوان نموندی؟ پیر لبخندتلخی زد وگفت: دوستش داشتم دوستم نداشت

زری

چرا نگاه میکنی؟؟؟ تنها ندیده ای؟؟؟ به من نخند ! من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم