/ 3 نظر / 89 بازدید
مریم

آزادی رفتار برای کسی میسر است که تنها در بیابان زندگی می کند..!

مریم

آزاد بودن وبا دیگران برابر بودن٬ زندگی واقعی و طبیعی انسان است..!

مریم

خداوند آزادی را به کسانی میدهد که در جست و جوی آن هستند..!